: Hanna Marsh Laulujooga

Hanna Marsh Laulujooga

Hanna Marsh on opettanut laulujoogaa vuodesta 2010 ympäri Suomea. Laulujooga on joogan muoto, jossa vain lauletaan. Laulujooga sopii kaikille laulutaidosta riippumatta. Sopii hyvin esimerkiksi yrityksen virkistyspäivään!

LAULUN VOIMA ON KIISTATON. Äidit ovat laulaneet lapsilleen aikojen alusta saakka kaikkialla maailmassa. Sotaan on marssittu musiikin voimalla. On kulttuureja ja kansoja, jotka ovat selviytyneet kurjuudesta ja köyhyydestä yhteisöllisen laulamisen avulla.

LAULUJOOGA on tasapainottava, jokaisen omaan ääneen perustuva joogan muoto, jossa kenenkään ei tarvitse osata laulaa onnistuakseen. Laulujoogassa yhdistyvät rentoutuminen, ryhmässä tekeminen ja äänenkäyttö. Nyt tuhansia vuosia vanha, intialainen tieto musiikin juurista ja sen perimmäisestä voimasta on kaikkien saatavilla Suomessa.

LAULAMINEN antaa parhaimmillaan iloa, turvallisuutta, mahdollisuuden kokea henkistä ja hengellistä yhteyttä, purkaa surua ja pettymyksiä, olla osa omaa persoonallista ilmaisua. Tutkijoiden mukaan kuorossa laulaminen antaa iloa ja energiaa, kokemusta yhteenkuuluvuudesta

LAULUJOOGA on ryhmässä tapahtuvaa laulamista. Tunneilla lauletaan eri vokaaleja ja äänteitä eri korkeuksilta. Nämä äänet resonoivat eri kohdissa kehoa ja hermokimppuja (esim. pallean kohdalla solar plexus) ja kehittävät niiden puhtaita, fyysisiä ominaisuuksia, kuten keskittymiskykyämme. Lisäksi laulujooga tasapainottaa ja kehittää meitä myös henkisellä tasolla. Se on myös oiva tapa kehittää ääntään yhtenäisesti ja kauniisti soivaksi ja sopii hyvin myös sellaiselle, jolla ei ole laulutaustaa.